Neswater

Arıtma suyun önemi nedir?

Dünyada insan ölümlerinin en büyük sebeplerinden birisi olarak gösterilen suyun AIDS’ın bile üzerinde olması, suyun ne derece önemli olduğunun bir kanıtıdır.

Suyun temiz olarak tüketilmesi insan sağlığı açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla günümüzde sanayi ve zirai ilaçlamalarla kirletilen suyun sağlıklı içme suyu olarak tüketilmesi gerekmektedir. Bu dönemde kimyasal olarak kirletilen suyun teknolojik imkânlarla temizlenmektedir. Bu sebepten ötürü içme suyunun sağlıklı, temiz, sıhhî olması gerekmektedir. İçilmesinde, kullanılmasında veya çevreye bırakılmasında (atıksu) sakınca bulunan suların, kirletici parametrelerinden arındırılmasına "Su Arıtma" denilmektedir. Su arıtma sistemleri suyu derinlemesine ayrıştırma yaparak suyun içerisinde bulunan zararlı kimyasalları ayrıştırmaktadır.

Ters ozmos, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran ve saf su ve içme suyu teminine yönelik olarak kullanılan membran filtrasyon prosesinin adıdır. Bu sistemler çapraz akışlı olarak çalışırlar. Bilinen anlamda filtrasyon prosesi değildir. Çünkü membran üzerinde suyun geçişine izin veren gözenekler son derece ufaktır. (Yaklaşık 1 mm'nin 2.000.000'da biri delik çapı). Böyle ufak bir gözenekten sadece su molekülleri ve bazı çok ufak inorganik moleküller geçebilmektedir. Diğer moleküller ise konsantre su fazında sistemden dışarı atılır.

TERS OZMOZ SİSTEMLER NASIL İÇME SUYU ÜRETİR?
Ters ozmos üniteler genelde ön filtrasyon aşamaları sonrasında kullanılır. Su önce partikül filtreden geçirilir. Partikül filtrasyon, suyun içinde bulunan 5 mikrondan daha büyük olan tüm partikülleri tutar. (1 mikron = 0.001 mm) Partikül filtrasyon Membranların tıkanmasını engellemek amacı ile kullanılır. Partikül filtrasyondan sonra su aktif karbon filtreden geçirilir. Aktif karbon ile suda istenmeyen koku, tat ve klor tutulur. 
Aktif karbon filtreden geçirildikten sonra su, tekrar 1 mikron filtrasyondan geçirilir. Burada daha ince taneciklerin tutulması sağlanır. Bu ünitelerden geçen su ters ozmos membrana verilmeye hazırdır. Ters ozmos membran suyun çözünmüş iyonları tutar. Suyun içindeki bu iyonlar arasında, ağır metaller, sodyum, kurşun, arsenik, nitrat, asbest ve diğer bir çok zararlı iyonlar bulunur. Su ters ozmos membrandan çıktıktan sonra ikinci bir tat düzenleyici post aktif karbon filtreden geçirilir. Ters ozmos üniteden çıkan su son derece güvenilir içme suyudur. 

Kaynakça: 

https://www.msxlabs.org/forum/cevre-bilimleri/78685-aritma-nedir-atik-su-aritma-sistemleri-hakkinda-genel-bilgiler.html

Bizi Takip Edin